Η Ελληνική Εταιρεία Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ) και η Ομάδα Νέων της (Young Members Group) διοργανώνει διαδυκτιακή ημερίδα την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, ώρα 17:30, με θέμα:

“Innovations and Solutions in Tunnelling” με ομιλητές τους κκ. Alessandro Boscaro και Stefano Anzani της εταιρείας ΜΑΡΕΙ.

Τα αντικείμενα της ημερίδας είναι τα ακόλουθα:

  • Μηχανήματα Ολομέτωπης Κοπής (TBM) – Tεχνολογικές καινοτομίες και λύσεις για χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Στεγανοποίηση – Eφαρμογές μεμβράνων PVC – τοποθετούμενες με με ψεκασμό (spayed membrane) και με πλήρη συγκόληση (fully bonded membrane)
  • Συνθήκες έκτακτης ανάγκης: Σύντομη επισκόπηση της προστασίας των σηράγγων από πυργκαγιά.

Για την παρακολούθηση της διάλεξης απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Download (PDF, Unknown)