Αντικείμενο και Στόχοι

Αντικείμενο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής στάθμης σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή σηράγγων και υπογείων έργων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σειράς μαθημάτων, που συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις ανάλογες πρακτικές ασκήσεις εργαστηρίου και υπαίθρου, από ειδικές διαλέξεις και σεμινάρια και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.
Το μεταπτυχιακό στην 20ετή του λειτουργία έχει εκπαιδεύσει το σύνολο σχεδόν του προσωπικού που ασχολείται με το σχεδιασμό και κατασκευή υπογείων έργων και στελεχώνει μελετητικές, τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και Δημόσιους φορείς. Στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανανεώθηκε το ακαδ. έτος 2018-19, παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις για την ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού υπόγειων κατασκευών, νέα κατασκευαστικά εργαλεία και μέθοδοι, κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας των έργων, κ.α. Συμμετέχουν δε διδάσκοντες που προέρχονται από τις Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών & Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Ε.Μ.Π., οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την οργάνωση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 […]

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών έτους 2023

Τελετή Απονομής των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) έτους 2023 που θα γίνει την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 19:00, […]

Το ΔΠΜΣ

Περιγραφή του Προγράμματος - παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του
περισσότερα
Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών και Διδασκόμενα μαθήματα
περισσότερα
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών
περισσότερα