Ο ηλεκτρονικός χάρτης των ελληνικών σηράγγων και υπογείων έργων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διεκδίκησης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Σηράγγων (World Tunnel Congress – WTC) του 2023 από την Ελληνική Εταιρεία Σηράγγων και Υπογείων Έργων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αποτυπώθηκαν στο χάρτη από μέλη του ΔΠΜΣ – ΣΚΥΕ (Επίκ. Καθ. Β. Μαρίνο και Αν. Καθ. Α. Μπενάρδο) σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα έργα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, αποτυπώνει την εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των υπογείων έργων στη χώρα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τα τελευταία 25 χρόνια.

Οι σήραγγες που παρουσιάζονται διακρίνονται και διαχωρίζονται έχοντας μια βασική κατηγοριοποίηση ανά τύπο έργων (οδικές, σιδηροδρομικές, υδραυλικές), όπως επίσης και με βάση το μήκος των έργων (μεγαλύτερο ή μικρότερο των 500μ). Επίσης, έργα ιδιαίτερης σημασίας, όπως αυτό της Εγνατία οδού, έχουν ενταχθεί στο χάρτη διατηρώντας την αυτόνομη παρουσίασή της. Τέλος, παρουσιάζονται ιστορικά υπόγεια έργα ιδιαίτερης σημασίας, ενώ έχουν ενσωματωθεί τα βασικά υπόγεια μεταλλευτικά κέντρα της χώρας, στα οποία έχουν δημιουργηθεί – και συνεχίζουν να κατασκευάζονται – εκατοντάδες χιλιόμετρα σηράγγων και στοών.
Πέρα από την χωρική παρουσίαση των έργων, δίνονται επιπλέον βασικά στοιχεία και πληροφορίες για τα έργα. Στόχος είναι να υπάρξει ο συνεχής εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων με νέα στοιχεία για να μπορεί να αποδωθεί μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη πληροφόρηση για τις σήραγγες και τα υπόγεια έργα του Ελλαδικού χώρου.

 

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το χάρτη των Ελληνικών Σηράγγων σε εκτυπώσιμη μορφή (μέγεθος Α4, pdf)