Το Πρόγραμμα Προσκεκλημένων Διαλέξεων του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” έχει ως στόχο να φέρει διακεκριμένους ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν νέες ιδέες, γνώσεις και τεχνογνωσία αλλά και πολύτιμες εμπειρίες από την κατασκευή υπογείων έργων στους φοιτητές του ΔΠΜΣ, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα γενικότερα. Οι παρουσιάσεις γίνονται την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα είτε δια ζώσης είτε on-line.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχουν γίνει οι κάτωθι ομιλίες:

  • Σχεδιασμός υπό συνθήκες αβεβαιότητας – Διαχείριση κίνδυνου σε σήραγγες και υπόγεια έργα, Σ. Κωνταντής,  Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Director and Partner RULER Consult (18.12.2020)

 

  • Πόσο επικίνδυνοι είναι οι υπόγειοι χώροι?, Δ. Καλιαμπάκος, Καθ. ΕΜΠ, ΑCUUS President (26.02.2021)

 

  • Rethinking Tunnelling” – «Επανεξετάζοντας τον Σχεδιασμό Υπογείων Έργων», Δρ. Χρυσόθεμις Παρασκευοπούλου, Assistant Professor University of Leeds, UK,  (02.04.2021)

  

  • Ανατολική Επέκταση Προαστ. Γραμμής Νέας Υόρκης (MTA-LIRR East Side Project), Δρ. Σωτήρης Βαρδάκος, MSc, PhD, WSP USA  (23.04.2021)