Χειμερινό Εξάμηνο
ΤΕ 30.09.2020 Έναρξη Εγγραφών
ΤΕ 14.10.2020 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 05.10.2020 Έναρξη Μαθημάτων
ΠΑ 16.10.2020 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 15.01.2021 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 25.01.2021 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 05.02.2021 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 12.02.2021 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 08.02.2021 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΠΑ 12.02.2021 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 19.02.2021 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 21.05.2021 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 07.06.2021 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 18.06.2021 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 30.06.2021 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
08.02.2021
19.02.2021
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΡ
ΠΑ
22.06.2021
02.07.2021
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2020 Φεβρουάριος 2021 Ιούνιος 2021
ΔΕ
05.10.2020
ΔΕ
08.02.2021
ΔΕ
14.06.2021
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
12.10.2020
ΔΕ
15.02.2021
ΤΕ
23.06.2021
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΠΑ
30.10.2020
ΠΑ
19.02.2021
ΠΑ
02.07.2021
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 14.05.2021 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 11.06.2021 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 09.07.2021 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 08.10.2021 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

  • την 28η Οκτωβρίου,
  • την 17η Νοεμβρίου,
  • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
  • την 30ή Ιανουαρίου
  • την Καθαρή Δευτέρα,
  • την 25η Μαρτίου,
  • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
  • την Πρωτομαγιά,
  • του Αγίου Πνεύματος