Χειμερινό Εξάμηνο
ΔΕ 25.09.2023 Έναρξη Εγγραφών
ΠΑ 13.10.2023 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 02.10.2023 Έναρξη Μαθημάτων
ΠΑ 20.10.2023 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 12.01.2024 Λήξη μαθημάτων
ΔΕ 15.01.2024 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 09.02.2024 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 10.02.2024 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 12.02.2024 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΔΕ 19.02.2024 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 23.02.2024 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 24.05.2024 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 27.05.2024 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 21.06.2024 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 28.06.2024 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
05.02.2024
16.02.2024
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΡ
ΠΑ
25.06.2024
05.07.2024
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΤΕ
11.09.2024
18.09.2024
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2023 Φεβρουάριος 2024 Ιούνιος 2024
ΔΕ
02.10.2023
ΔΕ
05.02.2023
ΤΕ
12.06.2023
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
09.10.2023
ΔΕ
12.02.2023
ΤΕ
19.06.2023
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
30.10.2023
ΠΑ
16.02.2023
ΠΑ
05.07.2023
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 17.05.2024 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 07.06.2024 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 05.07.2024 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 04.10.2024 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

  • την 28η Οκτωβρίου,
  • την 17η Νοεμβρίου,
  • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
  • την 30ή Ιανουαρίου
  • την Καθαρή Δευτέρα,
  • την 25η Μαρτίου,
  • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
  • την Πρωτομαγιά,
  • του Αγίου Πνεύματος