Χειμερινό Εξάμηνο
ΔΕ 26.09.2022 Έναρξη Εγγραφών
ΠΑ 14.10.2022 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 03.10.2022 Έναρξη Μαθημάτων
ΤΕ 19.10.2022 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 13.01.2023 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 16.01.2023 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 03.02.2023 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 10.02.2023 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 06.02.2023 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΔΕ 13.02.2023 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 17.02.2023 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 19.05.2023 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 22.05.2023 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 16.06.2023 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 28.06.2023 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
06.02.2023
17.02.2023
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΔΕ
21.06.2023
03.07.2023
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΤΕ
13.09.2023
27.09.2023
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2022 Φεβρουάριος 2023 Ιούνιος 2023
ΔΕ
03.10.2022
ΔΕ
06.02.2023
ΤΕ
14.06.2023
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
10.10.2022
ΔΕ
13.02.2023
ΤΕ
21.06.2023
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
31.10.2022
ΠΑ
17.02.2023
ΤΕ
05.07.2023
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 19.05.2023 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 09.06.2023 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 07.07.2023 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 06.10.2023 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

  • την 28η Οκτωβρίου,
  • την 17η Νοεμβρίου,
  • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
  • την 30ή Ιανουαρίου
  • την Καθαρή Δευτέρα,
  • την 25η Μαρτίου,
  • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
  • την Πρωτομαγιά,
  • του Αγίου Πνεύματος