Χειμερινό Εξάμηνο
ΤΕ 29.09.2021 Έναρξη Εγγραφών
ΠΑ 15.10.2021 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 04.10.2021 Έναρξη Μαθημάτων
ΔΕ 18.10.2021 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 14.01.2022 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 24.01.2022 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 04.02.2022 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 11.02.2022 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 07.02.2022 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΠΑ 11.02.2022 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 18.02.2022 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 20.05.2022 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 06.06.2022 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 17.06.2022 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 29.06.2022 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
07.02.2022
17.02.2022
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΠΑ
22.06.2022
01.07.2022
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2021 Φεβρουάριος 2022 Ιούνιος 2022
ΔΕ
04.10.2021
ΔΕ
07.02.2022
ΤΡ
14.06.2022
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
11.10.2021
ΔΕ
14.02.2022
ΤΕ
22.06.2022
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΠΑ
29.10.2021
ΠΑ
18.02.2022
ΠΑ
01.07.2022
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 13.05.2022 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 10.06.2022 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 08.07.2022 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 07.10.2022 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

  • την 28η Οκτωβρίου,
  • την 17η Νοεμβρίου,
  • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
  • την 30ή Ιανουαρίου
  • την Καθαρή Δευτέρα,
  • την 25η Μαρτίου,
  • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
  • την Πρωτομαγιά,
  • του Αγίου Πνεύματος