Το ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» του ΕΜΠ σας καλεί να παρευρεθείτε στην 3η προσκεκλημένη online διάλεξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 στις 15.00.

Η διάλεξη θα δοθεί από την Δρ. Χρυσόθεμις Παρασκευοπούλου, Assistant Professor στο University of Leeds, UK, με θέμα Rethinking Tunnelling” – «Επανεξετάζοντας τον Σχεδιασμό Υπογείων Έργων».  Η παρουσίαση αναλύει συγκεκριμένες προκλήσεις των σύγχρονων υπογείων έργων, όπως η χρονικά εξαρτώμενη συμπεριφορά της βραχόμαζας, ο υπολογισμός της υπερεκσκαφής, η διαχείριση της αβεβαιότητας κ.α., τα οποία συναντώνται όλο και συχνότερα στη σηραγγοποιία, και προτείνει λύσεις αξιοποιώντας την αποκτηθείσα γνώση των εμπειρικών μεθόδων και συνδυάζοντας τη με αριθμητικές αναλύσεις. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των έργων κάτι που συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση του κόστους κατασκευής αλλά και στη συνολικότερη βιωσιμότητας τους.

Περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο της διάλεξης, όπως επίσης και το βιογραφικό σημείωμα της ομιλήτριας, μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι συμμετέχοντες προτείνεται να έχουν εισέλθει στον εικονικό χώρο της διάλεξης τουλάχιστον 5’ πριν την έναρξη της ομιλίας.

Download (PDF, Unknown)