Το ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” του ΕΜΠ σας καλεί να παρευρεθείτε στη δεύτερη προσκεκλημένη διάλεξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 στις 15.00.

Η ομιλία θα γίνει από τον Καθ. ΕΜΠ κ. Δ. Καλιαμπάκο, πρόεδρο του επιστημονικού οργανισμού ACUUS, με θέμα το “Πόσο επικίνδυνοι είναι οι υπόγειοι χώροι?”
Η παρουσίαση θέτει καταρχάς τις βασικές ερωτήσεις για την ασφάλεια των υπόγειων χώρων, αναλύει το πλαίσιο αξιολόγησής τους και τέλος, δίνει πειστικές απαντήσεις μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων παραδειγμάτων (case examples) πάνω στο κρίσιμο αυτό θέμα.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Download (PDF, Unknown)