Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μεταπτυχιακού μας προγράμματος ότι τα μαθήματα εκτελούνται εξ’ αποστάσεως. Αυτό θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια που το Ίδρυμα θα παραμένει κλειστό λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας mycourses στο οποίο και θα αναρτώνται οι οδηγίες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων και τα αντίστοιχα links για τη συμμετοχή των φοιτητών στις τηλεδιασκέψεις που προγραμματίζουν οι διδάσκοντες.