Προσκεκλημένη Διάλεξη Δεκεμβρίου | Σ. Κωνσταντής, 18 Δεκεμβρίου 2020, 15:00

Το ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» εγκαινιάζει το πρόγραμμα Προσκεκλημένων Διαλέξεων και σας καλεί να παρευρεθείτε στην διαδικτυακή ομιλία […]

Πίνακας Επιλεχθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την Εγγραφή τους στο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Οι επιλεχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαικό έτος 2020-21 δίνονται αναλυτικά στο συννημμένο έγγραφο. Επίσης σε αυτό βρίσκονται πληροφορίες για […]

Αποτελέσματα Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 […]