Ο ηλεκτρονικός χάρτης των ελληνικών σηράγγων και υπογείων έργων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διεκδίκησης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Σηράγγων (World Tunnel Congress – WTC) του 2023 από την Ελληνική Εταιρεία Σηράγγων και Υπογείων Έργων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αποτυπώθηκαν από μέλη ΔΕΠ του ΔΠΜΣ (Επίκ. Καθ. Β. Μαρίνο και Αν. Καθ. Α. Μπενάρδο) σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα έργα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, αποτυπώνει την εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των υπογείων έργων στη χώρα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τα τελευταία 25 χρόνια. Έχουν διακριθεί διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση ενώ έχουν – αυτή τη στιγμή – συγκεντρωθεί βασικές πληροφορίες για το μήκος και τύπο των έργων.

Δείτε τον ηλεκτρονικό χάρτη εδώ