Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 δίνεται ως ακολούθως:

Download (PDF, Unknown)