Διδάσκοντες: Α. Αδάμ, Αν. Καθηγ. (ΜΜΜ), Σ. Λαμπρόπουλος, Ομ. Καθηγ. (ΠΜ)
Εργ. Ασκήσεις:

Οργάνωση Φορέων Εκτέλεσης Έργων. Χρηματοδότηση Έργων. Διαχείριση Συμβάσεων Έργων και Μελετών Αναλυτικό Τιμολόγιο Υπογείων Έργων Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργων.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5