Διδάσκοντες: Ε. Μπαδογιάννης Αν. Καθηγ. (ΠΜ), Ε. Βουγιούκας, Επ. Καθηγ. (ΠΜ), Π. Γιούτα-Μήτρα, ΕΔΙΠ
Εργ.Ασκήσεις: 
Γ. Παπαντωνόπουλος, ΕΔΙΠ,

Τεχνολογία σκυροδέματος. Έγχυτη επένδυση, μίγματα-πρόσθετα-πρόσμικτα, μεταλλότυποι - ταχεία αφαίρεση μεταλλοτύπων, συντήρηση - αυτοσυντηρούμενο σκυρόδεμα, στεγάνωση - στεγανό σκυρόδεμα. Μόνιμη επένδυση από εκτοξευμένο σκυρόδεμα, ίνες, επιταχυντές, μίγματα. Επένδυση από προκατασκευασμένα στοιχεία, στάδια παρασκευής-αποθήκευσης-μεταφοράς-εγκατάστασης. Έγχυτες προωθούμενες επενδύσεις. Πυροπροστασία της επένδυσης. Στατικοί υπολογισμοί.

-
  • Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5