Αποτελέσματα Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και σχετικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται […]

Παρακολούθηση Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Εξέταση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2022, των Φοιτητών: Σκεντέρας Ντόρις Κωτσάκη Βασίλειου Φρουδάκη Χρήσου Παρακολουθήστε εδώ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf7b9d5d0838cdf26c3a595834a2931ef Ώρα: 5/7/2022 […]