Τελικός πίνακας Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την εγγραφή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων» εγκρίνει τον τελικό πίνακα των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών […]