Παρακολούθηση Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Εξέταση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2022, των Φοιτητών: Σκεντέρας Ντόρις Κωτσάκη Βασίλειου Φρουδάκη Χρήσου Παρακολουθήστε εδώ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf7b9d5d0838cdf26c3a595834a2931ef Ώρα: 5/7/2022 […]

Πίνακας Επιλεχθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την Εγγραφή τους στο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Οι επιλεχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαικό έτος 2020-21 δίνονται αναλυτικά στο συννημμένο έγγραφο. Επίσης σε αυτό βρίσκονται πληροφορίες για […]