Καλωσήρθατε στη σελίδα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των μαθημάτων που προσφέρονται από το ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”. Βασικός μας στόχος είναι να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται με πλήρη ανωνυμία και παίρνει περίπου 2-3 λεπτά για να το συμπληρώσετε για κάθε μάθημα. Επιλέξτε τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει και καταθέστε την άποψή σας για καθένα από αυτά.

 

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:
YX1. Τεχνική Γεωλογία Υπογείων Έργων
YX2. Σχεδιασμός Υπογείων Έργων
YX3. Σύγχρονες Ανάγκες στην Υπόγεια Ανάπτυξη
YX4. Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων και Υπογείων Έργων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:
EX1. Μηχανικός Εξοπλισμός Υπογείων Έργων
EX2. Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα Υπεδάφους
EX3. Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:
YE1. Προχωρημένη Μηχανική Πετρωμάτων
YE2. Όρυξη Υπογείων Έργων
YE3. Γεωτεχνική Παρακολούθηση και Άμεση Υποστήριξη Υπογείων Έργων
YE4. Γεωδαιτική Μεθοδολογία για την Παρακολούθηση και Καθοδήγηση κατά τη Διάνοιξη Υπογείων Έργων

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:
EE1. Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων
EE2. Αστικές Σήραγγες και Σταθμοί Μετρό
EE3. Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
EE4. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Κατασκευών
EE5. Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας Υπογείων Έργων