Ανακοίνωση για την εγγραφή των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

  • Διάρκεια εγγραφών:  Δευτέρα 25/09/2023 έως Παρασκευή 13/10/2023
  • Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 03/10/2023

Download (PDF, Unknown)