Η Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Ε.Μ.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» (ΣΚΥΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Download (PDF, Unknown)

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις σχετικές αιτήσεις οι υποφήφιοι μπορούν να βρουν στα παρακάτω αρχεία: