Εγγραφή των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Διάρκεια εγγραφών: Δευτέρα 26/09/2022 έως Παρασκευή 14/10/2022
Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 04/10/2022

Download (PDF, Unknown)