Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και σχετικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στο παρακάτω αρχείο:

Download (PDF, Unknown)

Σημείωση: οι ανωτέρω επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με e-mail στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (metaptyhiako@metal.ntua.gr) την «Αίτηση αποδοχής Μ.Φ.» για την αποδοχή της επιλογής τους στο ΔΠΜΣ έως 31/08/2022.