Εξέταση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2022, των Φοιτητών:

  • Σκεντέρας Ντόρις
  • Κωτσάκη Βασίλειου
  • Φρουδάκη Χρήσου

Παρακολουθήστε εδώ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf7b9d5d0838cdf26c3a595834a2931ef

Ώρα: 5/7/2022 – 15.00
Meeting number: 2731 292 8990
Κωδικός: WMf8MpXxF64