Η Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής περιλήψεων και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του World Tunnel Congress 2023, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 – 18 Μαΐου 2023 στην Αθήνα. Πρόκειται για το κορυφαίο συνέδριο στον κόσμο και συμμετέχουν πάνω από 2000 σύνδεδροι ενώ πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις από διεθνείς επιστημονικούς φορείς αλλά και εταιρείες του κλάδου.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

  • Knowledge & Passion to Expand Underground for Sustainability and Resilience
  • Geological, Geotechnical Site Investigation and Ground Characterization
  • Planning and Designing of Tunnels and Underground Structures
  • Mechanised Tunnelling (and microtunnelling)
  • Conventional tunnelling, Drill-and-blast applications
  • Tunnelling in challenging conditions, Case histories and lessons learned
  • Innovation, Robotics and Automation
  • BIM, Big Data and Machine Learning Applications in Tunnelling
  • Safety, Risk and Operation of Underground Infrastructure
  • Contractual Practices, Insurance and Project Management

Η λήξη της υποβολής των περιλήψεων είναι η 31η Μαΐου 2022. Για την υποβολή περίληψης πατήστε εδώ:  Υποβολή Περίληψης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του συνεδρίου www.wtc2023.gr