Το ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» του ΕΜΠ σας καλεί να παρευρεθείτε στην 2η προσκεκλημένη διάλεξη για το ακαδ. έτος 2021-22, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, στις 16.30.

Η διάλεξη θα δοθεί από τον κ. Jacques Besner, Urban Planner και General Manager του Διεθνούς Οργανισμού Associated research Centers for Urban Underground Space (ACUUS), με θέμα: “Underground space for people: policies, regulations and design guidelines”.

Στην συγκεκριμένη διάλεξη θα κατηγοριοποιηθούν οι τύποι των υπογείων χώρων που χρησιμοποιούνται από τις σύγχρονες κοινωνίες και θα δοθεί έμφαση στις πολιτικές, τους κανονισμούς αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδιασμού έτσι ώστε οι υπόγειοι χώροι να αποτελέσουν ένα βασικό στοιχείο για το βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης των σύγχρονων πόλεων.

Περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο της διάλεξης, όπως επίσης και ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή, μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex. Οι συμμετέχοντες προτείνεται να έχουν εισέλθει στον εικονικό χώρο της διάλεξης τουλάχιστον 5’ πριν την έναρξη της ομιλίας.

Η πρόσβαση στον εικονικό χώρο της διάλεξης γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου :
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfa12817e28f6105b2e362f7d009838be

Download (PDF, Unknown)