Στο πλαίσιο των προσκεκλημένων ομιλιών που γίνονται για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» του ΕΜΠ, σας καλούμε να παρευρεθείτε στην 1η διάλεξη για το ακαδ. έτος 2021-22, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, ώρα 16.00.

Η διάλεξη θα δοθεί από τον Δρ. Νικόλαο Βλαχόπουλο, Καθηγητή του Royal Military College (University) of Canada, με τίτλο Sensing the Ground:  The use of Distributed Optical (Fiber) Sensors for Monitoring the Ground as well as for Support in Underground Tunnels and Mines – Η χρήση των ενσωματωμένων οπτικών ινών για την παρακολούθηση του εδάφους καθώς της συμπεριφοράς της υποστήριξης σε υπόγεια έργα σηράγγων και μεταλλείων”.

 Στην συγκεκριμένη παρουσίαση, θα παρουσιαστεί η μέθοδος Διανεμημένης Οπτικής Ανίχνευσης Καταπόνησης ως λύση στην μέτρηση της κατανομής της καταπόνησης (strain-sensing) κατά μήκος των στοιχείων  υποστήριξης που χρησιμοποιούνται σε μεταλλευτικά και τεχνικά έργα. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την ανακλαστικότητα του πεδίου οπτικής συχνότητας Rayleigh, και μετράει την καταπόνηση κατά το μήκος οπτικής ίνας με διακριτική χωρική ικανότητα 0.65 mm. Παρουσιάζεται επίσης η ανάπτυξη μιας τεχνικής που συνδυάζει τους αισθητήρες οπτικών ινών σε αγκύρια, δοκούς προπορείας, καθώς και συρματόσχοινα και η οποία είναι σε θέση να καταγράφει την επί τόπου συμπεριφορά της υποστήριξης, υπό τη μορφή ομοαξονικής, πλευρικής και διατμητικής φόρτισης.
Περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο της διάλεξης και το συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή, μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Οι συμμετέχοντες προτείνεται να έχουν εισέλθει στον εικονικό χώρο της διάλεξης (webex), τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη της ομιλίας. Επίσης, θα πρέπει να εισέρχονται χρησιμοποιώντας το όνομά τους και όχι κάποιο ψευδώνυμο.

Η πρόσβαση στον εικονικό χώρο της διάλεξης γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3ed9584f0d9a38178a115e1684c2c936

Download (PDF, Unknown)