Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων» εγκρίνει τον τελικό πίνακα των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών για την εγγραφή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  • Εγγραφές: Τετάρτη 29/09/2021 έως Παρασκευή 15/10/2021 (ηλεκτρονικά)
  • Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 05/10/2021.

Download (PDF, Unknown)