Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» (ΣΚΥΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι / υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν από το διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ (https://www.tunnelling.ntua.gr) για το αντικείμενο, τη φιλοσοφία, τους στόχους, τη δομή και οργάνωση του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο αρχείο της πρόσκλησης.

Download (PDF, Unknown)