Στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων «Innovation, inspiration, and demonstration of underground spaces» προγραμματίζεται το επόμενο webinar στις 16 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο:

“SCAUT – innovating for underground space”

Περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή όπως και παρακολούθηση των προηγουμένων webinars μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:

https://nxt50.hagerbach.ch/nxt-50/get-inspired/