Από αύριο Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 με την εφαρμογή των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, το σύνολο των μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» του ΕΜΠ, θα διεξάγονται εξ αποστάσεως με χρήση τηλεκπαίδευσης. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των διαλέξεων ισχύει κανονικά.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προχωρήσουν στην εγκατάσταση της πλατόρμας webex (www.webex.com) μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Οι ανακοινώσεις για το virtual room του μαθήματος καθώς και τα στοιχεία της σύνδεσης που απαιτούνται θα αναρτώνται στο αντίστοιχο site του μαθήματος μέσα από την πλατφόρμα mycourses.ntua.gr

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται καταγραφή του μαθήματος καθ΄οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.