Οι επιλεχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαικό έτος 2020-21 δίνονται αναλυτικά στο συννημμένο έγγραφο. Επίσης σε αυτό βρίσκονται πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφών.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές: Τετάρτη 30/09/2020 έως Τετάρτη 14/10/2020. Θα γίνουν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 06/10/2020.

Download (PDF, Unknown)