Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021, είναι τα  παρακάτω:

Download (PDF, Unknown)

Παρακαλούνται οι ανωτέρω επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με e-mail στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (metaptyhiako@metal.ntua.gr) την «Αίτηση αποδοχής Μ.Φ.» για την αποδοχή της επιλογής τους στο ΔΠΜΣ έως 31/08/2020.