Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων» εγκρίνει τον τελικό πίνακα των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών για την εγγραφή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  • Εγγραφές: 02/10/2019 έως 11/10/2019
  • Έναρξη Μαθημάτων: 07/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο pdf που ακολουθεί:

Download (PDF, Unknown)