Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Πολεμικό Μουσείο), από 06 έως 08 Νοεμβρίου 2019. Στο συνέδριο συμμετέχουν διδάσκοντες του ΔΠΜΣ με θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, ενώ επισημαίνεται ότι, έως 31/08/2019 θα διατίθεται μειωμένο κόστος εγγραφής για τους φοιτητές, που ανέρχεται στο ποσό των 30,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://www.8hcge2019.gr