Λόγω της συνεχιζόμενης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 12/07/2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αίτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://www.tunnelling.ntua.gr/studies/new_students/

Ο διευθυντής του ΔΠΜΣ
Α. Μπενάρδος, Αν. Καθηγητής

Download (PDF, Unknown)