Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω αρχεία: